Naslov:

Zakon o spremembah Zakona o poslancih - Popravek gradiva - Predlog mnenja o predlogu zakona o spremembah Zakona o poslancih
Predlagatelj:

Zalokar Oražem Cvetka

Datum dokumenta:

10/06/2009

Datum objave na spletu:

10/06/2009

Šifra dokumenta:

00702-37/2009/7

EVA:

2008-1211-0589


Spoštovani,
pošiljamo popravljeno gradivo z upoštevanimi pripombami Službe vlade za lokalno samoupravo.
lep pozdrav, kabinet mju


 zakon-poslanci.DOC