Naslov:

Zakon o detektivski dejavnosti - Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/24/2010

Klasifikacijska številka:

00717-13/2010/4

Seja:

113. Redna sejaII.-2Predlog zakona o detektivski dejavnosti – prva obravnava

EVA:

2010-1711-0002
 DZSklepVlade_2010_12_22_10_0_11.