Naslov:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov - Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:

02/16/2010

Datum objave na spletu:

02/25/2010

Šifra dokumenta:

00724-16/2010/1

EVA:

2010-1811-0023
 Predlog
 Poljska.doc