Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2014

Šifra dokumenta:

00712-66/2012/11

EVA:

2012-1611-0062

Vsebina:

PIS2012-1611-0062.docPIS2012-1611-0062.doc