Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/19/2012

Klasifikacijska številka:

00711-11/2012/6

Seja:

34. Redna sejaII.-3APredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – prva obravnava (KP: DA, DPV: DA)

EVA:

2012-2611-0061


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc