Naslov:

Zakon o elektronskih komunikacijah - Sklep vlade
Nosilec:

MIZKS

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/28/2012

Klasifikacijska številka:

00727-4/2012/17

Seja:

31. Redna sejaII.-6APredlog zakona o elektronskih komunikacijah – prva obravnava (KP: DA, DPV: DA)

EVA:

2012-3330-0058


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc