Naslov:

Sklep o spojitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana« in javnega zavoda »Študentski domovi v Ljubljani« in predlog sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MIZKS

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00727-11/2012/9

EVA:

2012-3330-0086

Vsebina:

PIS2012-3330-0086.docPIS2012-3330-0086.doc

PIS2012-3330-0086p1.docPIS2012-3330-0086p1.doc