Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov - Sklep vlade
Nosilec:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/28/2012

Klasifikacijska številka:

00729-9/2012/9

Seja:

20. Redna sejaII.-2Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – nujni postopek

EVA:

2012-2430-0113


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc