Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00729-8/2012/10

EVA:

2012-2430-0010

Vsebina:

PIS2012-2430-0010.docPIS2012-2430-0010.doc