Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakonov za uravnoteženje javnih financ - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/18/2012

Klasifikacijska številka:

00712-26/2012/4

Seja:

10. Redna sejaII.-2Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakonov za uravnoteženje javnih financ – nujni postopek (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2012-1611-0078


DZSklepVlade.doc