Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških - Sklep vlade
Nosilec:

MPJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/18/2012

Klasifikacijska številka:

00730-44/2012/6

Seja:

41. Redna sejaII.-7Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – prva obravnava (KP: da, DPV: da)

EVA:

2012-2030-0041


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc