Naslov:

Zakon o organiziranosti in delu v policiji - Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/01/2013

Klasifikacijska številka:

00717-7/2012/37

Seja:

47. Redna seja1.22Predlog zakona o organiziranosti in delu v policiji – tretja obravnava

EVA:

2012-1711-0007


ZakonSklep.docZakonSklep.doc