Naslov:

Zakon o spremembah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 - Dopis DZ - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/18/2012

Šifra dokumenta:

00728-47/2012/8

EVA:

2012-2330-0197

Vsebina:

DZSkrajsaniPostopek.docDZSkrajsaniPostopek.doc

- Pred. zak. 5.doc