Naslov:

Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/29/2014

Šifra dokumenta:

00712-77/2012/17

EVA:

2011-1611-0020

Vsebina:

PIS2011-1611-0020.docPIS2011-1611-0020.docPIS2011-1611-0020p1.docPIS2011-1611-0020p1.doc