Naslov:

Zakon o organiziranosti in delu v policiji - Dopis DZ - tretja obravnava
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/01/2013

Šifra dokumenta:

00717-7/2012/41

EVA:

2012-1711-0007

Vsebina:

DZTretjaObravnava.docDZTretjaObravnava.doc

Priloga: 1.22.zpoldz.doc1.22.zpoldz.doc