Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2014

Šifra dokumenta:

00717-9/2012/10

EVA:

2011-1711-0040

Vsebina:

PIS2011-1711-0040.docPIS2011-1711-0040.doc