Naslov:

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00728-25/2012/11

EVA:

2012-2330-0166

Vsebina:

PIS2012-2330-0166.docPIS2012-2330-0166.doc