Naslov:

Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999) - Dopis DZ - Ratifikacija
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

08/30/2012

Šifra dokumenta:

00724-28/2012/5

EVA:

2012-1811-0021

Vsebina:

DZ Ratifikacija.docDZ Ratifikacija.doc - Ratif. 1.73.doc