Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00718-5/2012/8

EVA:

2012-1911-0013

Vsebina:

PIS2012-1911-0013.docPIS2012-1911-0013.doc
PIS2012-1911-0013p1.docPIS2012-1911-0013p1.doc