Naslov:

Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00711-4/2012/9

EVA:

2012-2611-0033

Vsebina:

PIS2012-2611-0033.docPIS2012-2611-0033.doc