Naslov:

Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999) - Sklep vlade
Nosilec:

MZZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

08/30/2012

Klasifikacijska številka:

00724-28/2012/3

Seja:

26. Redna seja1.73Predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999)

EVA:

2012-1811-0021


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc