Naslov:

Uredba o postopku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MIZKS

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00727-13/2012/9

EVA:

2012-3330-0099

Vsebina:

PIS2012-3330-0099.docPIS2012-3330-0099.doc