Naslov:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Sklep vlade
Nosilec:

MZZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/06/2012

Klasifikacijska številka:

00724-25/2012/3

Seja:

21. Redna seja1.28Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

EVA:

2012-1811-0031


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc