Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2014

Šifra dokumenta:

00729-7/2012/10

EVA:

2012-2430-0009

Vsebina:

PIS2012-2430-0009.docPIS2012-2430-0009.doc