Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev - Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev – skrajšani postopek
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:

02/04/2013

Datum objave na spletu:

02/05/2013

Šifra dokumenta:

00728-5/2013/4

EVA:

2012-2330-0234


Predlog zakona: - VG_ZDKG_NOVO1.doc
VG_ZDKG_NOVO1.pdf - VG_ZDKG_NOVO1.pdfePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml