Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Sklep vlade
Nosilec:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/28/2012

Klasifikacijska številka:

00726-21/2012/7

Seja:

20. Redna sejaII.-10Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – skrajšani postopek

EVA:

2012-2130-0014


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc