Naslov:

Ustanovitveni akt Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/22/2014

Šifra dokumenta:

01401-1/2013/10

EVA:

2013-2611-0011

Vsebina:

PIS2013-2611-0011.docPIS2013-2611-0011.doc