Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o požarni taksi - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00718-4/2012/9

EVA:

2012-1911-0010

Vsebina:

PIS2012-1911-0010.docPIS2012-1911-0010.doc