Naslov:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih - Dopis DZ - Ratifikacija
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/22/2012

Šifra dokumenta:

00724-40/2012/6

EVA:

2012-1811-0017

Vsebina:

DZRatifikacija.docDZRatifikacija.doc - ratif. 1.18.doc

- SKMBT_50012100507230.pdf