Naslov:

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00729-17/2012/8

EVA:

2012-2430-0011

Vsebina:

PIS2012-2430-0011.docPIS2012-2430-0011.doc