Naslov:

Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MPJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00730-2/2012/10

EVA:

2012-3111-0010

Vsebina:

PIS2012-3111-0010.docPIS2012-3111-0010.doc