Naslov:

Zakon o nalogah in pooblastilih policije - Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/26/2012

Klasifikacijska številka:

00717-8/2012/17

Seja:

30. Redna sejaII.-9Predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije – prva obravnava (KP: DA, DPV: DA)

EVA:

2012-1711-0006


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc