Naslov:

Zakon o delovnih razmerjih - Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/22/2012

Klasifikacijska številka:

00711-10/2012/10

Seja:

34. Redna sejaII.-3Predlog zakona o delovnih razmerjih – prva obravnava (KP: DA, DPV: DA)

EVA:

2010-2611-0064


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc