Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine - Dopis DZ - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MIZKS

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/28/2012

Šifra dokumenta:

00727-15/2012/7

EVA:

2012-3330-0051

Vsebina:

DZSkrajsaniPostopek.docDZSkrajsaniPostopek.docpred. zak. 6.docpred. zak. 6.doc