Naslov:

Zakon o spremembah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 - Sklep vlade
Nosilec:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/18/2012

Klasifikacijska številka:

00728-47/2012/5

Seja:

34. Redna sejaII.-5Predlog zakona o spremembah Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 – skrajšani postopek (KP: NE, DPV: DA)

EVA:

2012-2330-0197


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc