Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine - Sklep vlade
Nosilec:

MIZKS

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/28/2012

Klasifikacijska številka:

00727-15/2012/5

Seja:

31. Redna sejaII.-6Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine – skrajšani postopek (KP: DA, DPV: DA)

EVA:

2012-3330-0051


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc