Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu - Sklep vlade
Nosilec:

MIZKS

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/25/2012

Klasifikacijska številka:

00727-14/2012/8

Seja:

30. Redna sejaII.-7Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – nujni postopek (KP: DA, DPV: NE)

EVA:

2012-3330-0100


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc