Naslov:

Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020 - Dopis DZ - predlog resolucije
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/21/2013

Šifra dokumenta:

12200-1/2013/7

EVA:

2012-2611-0066

Vsebina:

DZMnenje.docDZMnenje.doc

Predlog resolucije:
- 1.1.resolucija.doc