Naslov:

Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in za določanje pristojbine za souporabo podatkov in storitev - (PIS) Predpis z obrazložitvijo




Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00728-35/2012/11

EVA:

2012-2430-0050

Vsebina:

PIS2012-2430-0050.docPIS2012-2430-0050.doc