Naslov:

Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/06/2012

Klasifikacijska številka:

00712-20/2012/3

Seja:

9. Redna sejaII.-9Predlog zakona o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka – skrajšani postopek

EVA:

2012-1611-0046


DZSklepVlade.doc