Naslov:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije - Dopis DZ - Ratifikacija
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/19/2012

Šifra dokumenta:

00724-38/2012/7

EVA:

2012-1811-0086

Vsebina:

DZRatifikacija.docDZRatifikacija.doc

- ratif. 1.19.doc