Naslov:

Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999) - Predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999)
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:

07/18/2012

Datum objave na spletu:

07/20/2012

Šifra dokumenta:

00724-28/2012/1

EVA:

2012-1811-0021


COTIF-vlada.pdf - COTIF-vlada.pdfCOTIF-vlada.doc - COTIF-vlada.docePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml