Naslov:

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/22/2014

Šifra dokumenta:

00729-42/2012/10

EVA:

2012-2430-0181

Vsebina:

PIS2012-2430-0181.docPIS2012-2430-0181.doc

PIS2012-2430-0181p1.jpeg