Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij - Dopis DZ - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MPJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/12/2012

Šifra dokumenta:

00730-33/2012/10

EVA:

2012-2030-0006

Vsebina:

DZSkrajsaniPostopek.docDZSkrajsaniPostopek.doc

- Predl. zak. 7A.doc