Naslov:

Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2014

Šifra dokumenta:

00728-45/2012/8

EVA:

2012-2330-0106

Vsebina:

PIS2012-2330-0106.docPIS2012-2330-0106.doc