Naslov:

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj - Predlog amandmaja k predlogu Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj - druga obravnava
Predlagatelj:

Meh Srečko

Datum dokumenta:

05/10/2012

Datum objave na spletu:

05/11/2012

Šifra dokumenta:

00702-2/2012/15

EVA:

2011-1211-0112 

 tešamandma.tif - tešamandma.tifamandmateš.doc - amandmateš.doc