Naslov:

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016 - Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/20/2012

Klasifikacijska številka:

00717-4/2012/3

Seja:

23. Redna sejaII.-2Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016

EVA:

2011-1711-0001


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc