Naslov:

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji - Dopis DZ - Ratifkacija
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/09/2012

Šifra dokumenta:

00724-37/2012/6

EVA:

2012-1811-0103

Vsebina:

DZRatifikacija.docDZRatifikacija.doc - rat. 1.31.doc
- SKMBT_50012102512490.pdf