Naslov:

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00728-33/2012/8

EVA:

2012-2330-0095

Vsebina:

PIS2012-2330-0095.docPIS2012-2330-0095.docPIS2012-2330-0095p1.docPIS2012-2330-0095p1.doc