Naslov:

Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - Sklep vlade
Nosilec:

MPJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/21/2012

Klasifikacijska številka:

00714-2/2012/2

Seja:

42. Redna sejaII.-2Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – skrajšani postopek (KP: ne, DPV: ne)

EVA:

2012-2030-0089


DZSklepVlade.docDZSklepVlade.doc